LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 2 x 400 kV ŻYDOWO-SŁUPSK

LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 2 x 400 kV ŻYDOWO-SŁUPSK

W związku z szybkim rozwojem ekologicznych źródeł energii elektrycznej, w tym m.in. elektrowni wiatrowych, wystąpiła potrzeba rozbudowy sieci przesyłowej w celu umożliwienia wyprowadzenia mocy z tych elektrowni. Konieczność rozbudowy sieci przesyłowej w północnej części kraju wymaga rozpoczęcia szeregu przedsięwzięć inwestycyjnych. Budowa linii 400 kV Żydowo Kierzkowo – Słupsk stanowi realizację celów publicznych.

Po wybudowaniu, linia elektroenergetyczna, stanie się istotnym elementem Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, zapewniającym stabilność jego pracy i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do systemu dystrybucyjnego, w związku z czym jest inwestycją o znaczeniu ponadlokalnym.

Firma Aarsleff wykonuje na cele tej inwestycji 38 fundamentów pośrednich z pali prefabrykowanych o łącznej długości około 15 km.

Centrum Pali Sp. z o.o.

99-300 Kutno, ul.Łąkoszyńska 127

Poland

Tel: +48 24 254-70-64

Mail: sprzedaz@centrumpali.pl

Inne lokalizacje

Niemcy    Szwecji    Dania    Anglia

 

Kontakt