FUNDAMENTY PALOWE POD KONSTRUKCJE WSPORCZE SIECI TRAKCYJNEJ

FUNDAMENTY PALOWE POD KONSTRUKCJE WSPORCZE SIECI TRAKCYJNEJ

PREFABRYKATY Z BETONU FUNDAMENTY PALOWE POD SŁUPY KOLEJOWEJ SIECI TRAKCYJNEJ TYPU:
B1, B2, B3. B1-A, B3A

Aprobata Techniczna IK AT/07-2016-0038-03
(pobierz kartę katalogową, plik PDF)

Przeznaczenie wyrobu
Fundamenty palowe stosuje się do posadowienia konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej. Zbrojenia fundamentów palowych połączone są z czterema śrubami metodą zgrzewania tarciowego. Do tych śrub montuje się słupy trakcyjne. Poza fundamentami palowymi pod słupy trakcyjne produkujemy również pale spełniające funkcje kotew odciągów sieci trakcyjnej. Instalację (wbijanie) fundamentów palowych wykonuje się przy pomocy palownicy torowej lub torowo-drogowej.

Pale fundamentowe produkowane są w długościach od 2,5m do 5,0m ze skokiem co 0,5m czyli:

  • długość L1 od 250cm do 500cm, skok co 50cm
  • długość L2 od 60cm do 310cm, skok co 50cm

Rodzaj stali:

  • dla prętów głównych klasa AIII-N
  • dla prętów poprzecznych klasa AIII-N
TYP elementu L1 [cm] L2 [cm] [cm] [cm] Klasa betonu
Pal kolejowy BI 250-500 60-310 32 45 C 40/50
Pal kolejowy BII 250-500 60-310 36 52 C 40/50
Pal kolejowy BIII 250-500 60-310 40 58 C 40/50
Pal kolejowy BI-A 250-500 60-310 32 45 C 40/50
Pal kolejowy BIII-A 250-500 60-310 40 58 C 40/50

Centrum Pali Sp. z o.o.

99-300 Kutno, ul.Łąkoszyńska 127

Poland

Tel: +48 24 254-70-64

Mail: sprzedaz@centrumpali.pl

Inne lokalizacje

Niemcy    Szwecji    Dania    Anglia

 

Kontakt