• CENTRUM PALI

  CENTRUM PALI

  Naszą najlepszą reklamą jest zadowolony Klient

 • CENTRUM PALI

  CENTRUM PALI

  Naszą najlepszą reklamą jest zadowolony Klient


Produkcja prefabrykatów
Produkcja prefabrykatów odbywa się w 3 ogrzewanych halach o łącznej powierzchni 7 300 m2, wyposażonych w suwnice pomostowe. System bateryjny form do produkcji pali fundamentowych oraz posiadany sprzęt i urządzenia techniczne, zapewniają potencjał produkcyjny dla głównych grup asortymentowych w ilości spełniającej oczekiwania najbardziej wymagającego Klienta.

Produkcja prefabrykatów Produkcja prefabrykatów


Produkcja mieszanki betonowej
Mieszanka betonowa produkowana jest w nowoczesnym, wieżowym węźle betoniarskim zbudowanym w 2007 roku. Węzeł wyposażony jest w komputerowy system sterowania SAUTER GmbH, sondy ultradźwiękowe do pomiaru wilgotności oraz planetarny system mieszania. Zbiorniki kruszywa posiadają instalację grzewczą we wszystkich komorach.

Zadaszone składowisko kruszyw posiada 4 przegrody do magazynowania kruszyw o różnych frakcjach, a system podgrzewania kruszyw na składowisku i węźle betoniarskim w okresie obniżonych temperatur, pozwala na produkcję mieszanki betonowej o temperaturze początkowej + 15°C przy temperaturze zewnętrznej - 20°C. Łączna powierzchnia pozwala zmagazynować 10.000 m3 kruszyw.

Produkcja mieszanki betonowej Produkcja mieszanki betonowej


Produkcja zbrojeń
Zbrojenia do produkowanych pali fundamentowych wykonywane są na miejscu z wykorzystaniem zakupionego w listopadzie 2008 roku robota. Urządzenie wytwarza zbrojenia o różnych przekrojach do wszystkich typów pali fundamentowych produkowanych przez Spółkę.

Produkcja zbrojeń


Magazynowanie
Powierzchnia magazynowa wyrobów betonowych, zlokalizowana jest wzdłuż hali produkcyjnej na obszarze 13 000 m2. Na placu magazynowym zlokalizowane są cztery suwnice pomostowe.

Magazynowanie

CENTRUM PALI Sp. z o.o.
99-300 Kutno, ul.Łąkoszyńska 127
Polska

Tel.: +48 24 254-70-64
Faks: +48 24 253-46-21

Mail: sprzedaz@centrumpali.pl

Krajowy Rejestr Sądowy:
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia

Nr KRS: 0000025178
NIP: 775-23-48-689

Kapitał zakładowy: 7.044.500,00 zł

logo iso